Overzicht

Gezond en veilig werken

  • 1 september 2023

Vanuit het NOG-bureau wordt een onderzoek gestart naar de factoren die bijdragen aan het werkplezier van oogartsen. Fase I van het onderzoek betreft een uitgebreide analyse van de data over werkplezier en werkbelasting beschikbaar uit de Arbeidsmarktmonitor van de FMS uit 2021. In fase II maken oogartsen foto’s van wat hen werkplezier geeft en worden deze foto’s besproken om duiding te krijgen.

Het NOG zoekt oogartsen van alle leeftijden die mee willen doen aan dit onderzoek van januari t/m april 2024. De onderzoeksresultaten worden in mei 2024 bekendgemaakt. Aanmelden kan via een mailtje naar nog@oogheelkunde.org.

Daarnaast heeft het NOG samen met de TU Delft een afstudeeropdracht opgesteld over de fysieke belasting van oogartsen tijdens het spreekuur. Het NOG is op zoek naar een student die deze opdracht kan volbrengen.