Nr 3, september '21

Voorwoord

Portretfoto (kleur) Nicole Naus-Postema

Nicole Naus-Postema

Kleine veranderingen, grote impact

Waar kinderoogheelkunde soms nog wel eens gezien wordt als een ‘stoffig’ vakgebied – waar men het wiel al lange tijd geleden heeft uitgevonden – zie ik het zelf eerder als roerig. Omdat het specialisme zo verweven is met de kindergeneeskunde, kunnen kleine veranderingen binnen de kindergeneeskunde grote impact hebben op de kinderoogheelkunde. Meer »

Patiëntenzorg

Foto (kleur) witte lens in kinderoog

CATARACT BIJ KINDEREN Nabehandeling minstens zo belangrijk als operatie

Voor de behandeling van cataract bij kinderen bestaat een goed en duidelijk behandeltraject, waarover nationaal en internationaal consensus bestaat. Groot verschil met behandeling van cataract bij volwassenen is de intensieve behandeling van het kind en de begeleiding van ouders. Meer »

Foto (kleur) witte lens in kinderoog CATARACT BIJ KINDEREN Nabehandeling minstens zo belangrijk als operatie

Voor de behandeling van cataract bij kinderen bestaat een goed en duidelijk behandeltraject, waarover nationaal en internationaal consensus bestaat. Groot verschil met behandeling van cataract bij volwassenen is de intensieve behandeling van het kind en de begeleiding van ouders. Meer »

Foto (kleur) oog na laser behandeling

CENTRALISATIE ROP-ZORG DANKZIJ GEZAMENLIJKE INSPANNINGEN ‘Het is lastige besluitvorming’

Voor prematurenretinopathie (ROP) is het Máxima Medisch Centrum (MMC) hét behandelcentrum in Nederland. Specialisten van dit centrum voeren verreweg de meeste laserbehandelingen en alle vitrectomieën bij ROP uit. Het MMC-team is daarnaast voor andere ziekenhuizen vraagbaak en adviseur. Meer »

Foto (kleur) oog na laser behandeling CENTRALISATIE ROP-ZORG DANKZIJ GEZAMENLIJKE INSPANNINGEN ‘Het is lastige besluitvorming’

Voor prematurenretinopathie (ROP) is het Máxima Medisch Centrum (MMC) hét behandelcentrum in Nederland. Specialisten van dit centrum voeren verreweg de meeste laserbehandelingen en alle vitrectomieën bij ROP uit. Het MMC-team is daarnaast voor andere ziekenhuizen vraagbaak en adviseur. Meer »

Foto (kleur) van Michelle van Egmond en Elsbeth Voskuil-Kerkhof

NIEUWE OOGHEELKUNDIGE UNITS IN WILHELMINA KINDERZIEKENHUIS ‘Patiëntvriendelijker en kortere lijnen’

Kinderen die onder behandeling zijn in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) of het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht kunnen sinds mei 2021 voor een bezoek aan de oogarts meestal in het WKZ terecht in speciaal daarvoor opgezette units. Meer »

Foto (kleur) van Michelle van Egmond en Elsbeth Voskuil-Kerkhof NIEUWE OOGHEELKUNDIGE UNITS IN WILHELMINA KINDERZIEKENHUIS ‘Patiëntvriendelijker en kortere lijnen’

Kinderen die onder behandeling zijn in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) of het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht kunnen sinds mei 2021 voor een bezoek aan de oogarts meestal in het WKZ terecht in speciaal daarvoor opgezette units. Meer »

Foto (kleur) strabisme operatie

UITEENLOPENDE STRATEGIEËN VOOR HETZELFDE EFFECT Strabisme-operatie telkens een ‘complexe puzzel’

Strabisme komt bij 2 tot 5 procent van de bevolking voor: voornamelijk bij (zeer) jonge kinderen en ouderen. Hoeksteen van de behandeling is een operatie waarbij de oogarts de ogen weer ‘uitlijnt’. Volgens oogarts dr. Sjoukje Loudon is dat maatwerk, waarbij meerdere wegen naar Rome kunnen leiden. Meer »

Foto (kleur) strabisme operatie UITEENLOPENDE STRATEGIEËN VOOR HETZELFDE EFFECT Strabisme-operatie telkens een ‘complexe puzzel’

Strabisme komt bij 2 tot 5 procent van de bevolking voor: voornamelijk bij (zeer) jonge kinderen en ouderen. Hoeksteen van de behandeling is een operatie waarbij de oogarts de ogen weer ‘uitlijnt’. Volgens oogarts dr. Sjoukje Loudon is dat maatwerk, waarbij meerdere wegen naar Rome kunnen leiden. Meer »

Foto (kleur) Viera Koopman-Kalinina Ayuso

AGRESSIEVERE MEDICATIE EERDER INZETTEN Zoeken naar gulden middenweg bij kinderuveïtis

Er zijn in Nederland zo’n 5.000 kinderen met uveïtis. ‘Er zijn therapieën die de ziekte kunnen stabiliseren. Onderzoek naar alternatieve behandelmethoden en oorzaken blijft echter nodig’, zegt dr. Viera Koopman-Kalinina Ayuso. Meer »

Foto (kleur) Viera Koopman-Kalinina Ayuso AGRESSIEVERE MEDICATIE EERDER INZETTEN Zoeken naar gulden middenweg bij kinderuveïtis

Er zijn in Nederland zo’n 5.000 kinderen met uveïtis. ‘Er zijn therapieën die de ziekte kunnen stabiliseren. Onderzoek naar alternatieve behandelmethoden en oorzaken blijft echter nodig’, zegt dr. Viera Koopman-Kalinina Ayuso. Meer »

Foto (kleur) oog met keratoconjunctivitis en corneale vaatingroei

CORNEAPROBLEMATIEK BIJ KINDEREN Onderzoek naar biologicals en genetica moet leiden tot nieuwe behandelopties

Kinderen met corneaproblematiek gaan doorgaans naar een academisch ziekenhuis met corneaspecialisten. Oogarts Robert Jan Wijdh ziet ze in het UMC Groningen en vertelt over de ontwikkelingen op dit specifieke vakgebied, waaronder het onderzoek naar behandelingen van vernale keratoconjunctivitis (VKC) en keratoconus. Meer »

Foto (kleur) oog met keratoconjunctivitis en corneale vaatingroei CORNEAPROBLEMATIEK BIJ KINDEREN Onderzoek naar biologicals en genetica moet leiden tot nieuwe behandelopties

Kinderen met corneaproblematiek gaan doorgaans naar een academisch ziekenhuis met corneaspecialisten. Oogarts Robert Jan Wijdh ziet ze in het UMC Groningen en vertelt over de ontwikkelingen op dit specifieke vakgebied, waaronder het onderzoek naar behandelingen van vernale keratoconjunctivitis (VKC) en keratoconus. Meer »

Nieuws

SAVE THE DATE! Internationale congressen in Nederland

Amsterdam, Leiden en Rotterdam zijn in de komende periode gastheer van verschillende grote internationale congressen. Meer »

Pensionering prof. dr. Jan van Meurs

Oogarts-vitreoretinaal chirurg prof. dr. Jan van Meurs van het Oogziekenhuis Rotterdam gaat in oktober met pensioen. Meer »

Ype Henry met pensioen

Oogarts Ype Henry van het Amsterdam UMC is afgelopen augustus met pensioen gegaan. Meer »

‘Patiënten met cilinderafwijking hebben baat bij torische IOL’

Met een monofocale torische kunstlens die hun cilinderafwijking corrigeert, zijn mensen met astigmatisme minder afhankelijk van een bril voor in de verte en in het geval van TECNIS Eyhance ook op de middellange afstand. Oogarts dr. Nic Reus heeft positieve ervaringen met de TECNIS Eyhance Toric II en vindt deze intra-oculaire lens (IOL) een mooie aanvulling op het bestaande assortiment.

Meer »

Promotie

ROL OOGARTS BIJ HERKENNEN ZIEKTE VAN BATTEN Rode vlaggen als een kind niet alleen slechtziend is

Ondanks dat er voor de ziekte van Batten nog geen behandeling bestaat, is het toch belangrijk om de ziekte tijdig te herkennen. Dr. Willemijn Kuper ontdekte klinisch relevante verschillen in vergelijking met de ziekte van Stargardt. Hiermee kunnen oogartsen de twee ziektebeelden vroeg van elkaar onderscheiden. Meer »

JULI 2021 Samenvattingen van recente dissertaties

Een samenvatting van recente dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische oogheelkunde. Meer »

Media en Cultuur

OPLEIDER VAN VELE OPLEIDERS Vitreoretinale chirurgie begon in Rotterdam

Relja Živojnović was 24 jaar lang een gedreven oogarts in het Oogziekenhuis Rotterdam. Hij combineerde als eerste vitrectomie en retinachirurgie bij patiënten met ernstige beschadigingen van de retina, die destijds als onbehandelbaar werden beschouwd. Zelf noemt hij het een groot geluk dat het Oogziekenhuis hem de mogelijkheden bood. Meer »

3
september '21
jaargang 2

Beroepsuitoefening

NOG-VOORZITTER OVER GROEIENDE ZORGVRAAG EN VERZWARING CASEMIX ‘We hebben elkaar nodig’

Communicatie en onderlinge afstemming zijn volgens NOG-voorzitter Marit Maatman sleutelwoorden om de hoge kwaliteit van de Nederlandse oogzorg ook bij een vergrijzende bevolking op peil te houden. Naast de juiste zorg op de juiste plek zijn meer capaciteit en een passende vergoeding nodig. Meer »

‘Switch tijdig naar andere behandeling’

Anti-VEGF-medicatie is de eerste keuze bij de behandeling van diabetisch macula-oedeem (DME). Bij geen of onvoldoende respons is het volgens oogarts dr. Fleur Goezinne raadzaam om over te stappen op medicatie met een ander aangrijpingspunt: de inflammatoirecomponent van DME.

Meer »

Wetenschap

‘KINDERARTS KAN RODE FUNDUSREFLEX BIJ PASGEBORENE CONTROLEREN’ Screening op congenitaal cataract

Pasgeborenen die langere tijd in het ziekenhuis verblijven, worden niet standaard op congenitaal cataract gescreend. Volgens prof. dr. Nicoline Schalij-Delfos is het verstandig om controle van de rode fundusreflex toe te voegen aan het standaardonderzoek van de kinderarts bij pasgeborenen in het ziekenhuis. Meer »

ONTWIKKELINGEN IN DIAGNOSTIEK, SCREENING EN BEHANDELING Retinoblastoom: de stand van zaken

Retinoblastoom heeft aspecten die bij velen onbekend zijn. Zo geeft de erfelijke variant later in het leven een sterk verhoogde kans op een tweede primaire tumor. Oogartsen prof. dr. Annette Moll, Machteld Bosscha en Elke Kraal-Biezen belichten de stand van zaken en nieuwste ontwikkelingen in diagnostiek, screening en behandeling. Meer »

1.700 DEELNEMERS NODIG VOOR VROEGE BRIL STUDIE ‘De resultaten hebben direct invloed op screeningsrichtlijnen’

Kan een bril bij een 1-jarig kind amblyopie voorkomen? Het is de hoofdvraag van de Vroege Bril Studie, die prospectief het verband tussen een refractieafwijking bij kinderen van 1 jaar en het ontwikkelen van amblyopie onderzoekt. Meer »

DREAM-STUDIE ILLUSTREERT ACTIEF BELEID Meer inzicht in ontwikkeling van hoge myopie op kinderleeftijd

Het aantal kinderen en jongvolwassenen met myopie neemt gestaag toe. Volgens dr. Willem Tideman is het belangrijk om te voorkomen dat zij hoog myoop worden. Een adequate behandeling op jonge leeftijd kan later leed voorkomen. Meer »