Overzicht

Fotoreceptoren van orgaandonoren aanwakkeren

  • 5 september 2022

Door de zuurstofvoorziening en sommige voedingsstoffen in de ogen van orgaandonoren te herstellen, waren onderzoekers van de University of Utah, het Salk Institute en Scripps Research in staat om activiteit in fotoreceptorcellen in de menselijke macula op te wekken.

Afbeelding (kleur) fotoreceptorcel
Beeld: Wei Li

In ogen die tot 5 uur na de dood van een orgaandonor werden verkregen, reageerden de fotoreceptorcellen nog op fel licht, gekleurd licht en zelfs op zeer zwakke lichtflitsen. Wanneer gestimuleerd door licht, zonden de postmortale netvliezen bètagolven uit. Deze golven worden ook gezien in levende netvliezen en ze duiden op communicatie tussen alle lagen maculaire cellen die ons in staat stellen om te zien. Tijdens het experiment bleek dat de intercellulaire bètagolfsignalen wel weer snel wegvielen bij gebrek aan zuurstof. En ook wanneer het netvliesweefsel zorgvuldig werd beschermd tegen zuurstofgebrek, waren de onderzoekers niet in staat om de robuuste bètagolven volledig te herstellen. Desalniettemin bieden de resultaten hoop om in de toekomst transplantaties met postmortale netvliezen uit te voeren.

bron: Nature