Overzicht

Nieuwe geaccrediteerde e-learning ROP

  • 6 juni 2024
  • NOG
Illustratie (kleur) e-learnings (REPs) bij richtlijnen

De nieuwe e-learning ROP, gebaseerd op de herziene richtlijn ROP, staat online. Deze e-learning is ontwikkeld door prof. dr. Nicoline Schalij en dr. Jacqueline Termote. Met deze e-learning kunnen leden snel, makkelijk en op een interactieve manier de kennis over dit onderwerp eigen maken. U wordt aan de hand van een interactieve casus door de richtlijn heengeleid. De e-learning richt zich op de criteria voor screening en de criteria om een behandeling te starten. Er is aandacht voor intravitreale injecties en de invloed van zuurstof en Hb op de progressie van pre-plus ROP. Tot slot zijn er modules opgenomen over de organisatie van zorg en het informeren van ouders/verzorgers. Met het behalen van de eindtoets zijn twee accreditatiepunten te verkrijgen.

De e-learning is te vinden op de NOG-website via Thema’s > E-learnings. Naast de e-learning over ROP zijn er ook vernieuwde e-learnings over cerebral visual impairment (CVI) en biologicals bij uveitis te volgen.