Overzicht

Simultane bilaterale cataractchirurgie: van richtlijn naar praktijk

  • Online

Bij dit webinar van De Oogarts gaan dr. Marjolijn Bartels, Anneke Jansen-Molenaar, dr. Willem-Oege Goslings, dr. Nic Reus, Rob Simons en Lindsay Spekreijse naar aanleiding van de recent herziene NOG-richtlijn Cataract in op de wetenschappelijke basis en praktische implementatie van simultane bilaterale cataractchirurgie.

Aanmelden voor het webinar kan hier.

Bij dit webinar van De Oogarts gaan dr. Marjolijn Bartels, Anneke Jansen-Molenaar, dr. Willem-Oege Goslings, dr. Nic Reus, Rob Simons en Lindsay Spekreijse naar aanleiding van de recent herziene NOG-richtlijn Cataract in op de wetenschappelijke basis en praktische implementatie van simultane bilaterale cataractchirurgie. 

Juist de praktische aspecten die niet in de herziene richtlijn staan, maar wel heel belangrijk voor de implementatie zijn, komen tijdens dit door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) geaccrediteerde webinar uitgebreid aan bod. 

Onderwerpen

  • Adviezen uit de herziene NOG-richtlijn en wetenschappelijke onderbouwing
  • BICATNLstudie: klinische uitkomsten, kosteneffectiviteit en patiënttevredenheid
  • Tips & tricks praktisch inrichten (nieuwe) zorgtraject
  • Visie vanuit patiënten en gedeelde besluitvorming
  • Toekomstverwachtingen

Doelgroep

Het webinar is primair gericht op oogartsen en oogartsen in opleiding. Ook andere zorgprofessionals in de oogheelkunde kunnen aan het webinar deelnemen.

Accreditatie ondemand-versie

De ondemand-versie van het webinar is met 1 punt geaccrediteerd door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) onder ID-nummer 457352. Om het accreditatiepunt te verkrijgen dient een deelnemer het gehele webinar te bekijken en de tussentijdse vragen te beantwoorden. Een deelnemer is geslaagd als hij daarnaast minimaal 70% van de eindtoetsvragen correct heeft beantwoord. Hiervoor heeft een deelnemer 3 toetspogingen; er zijn maximaal 2 herkansingen bij resultaat < 70%.

Accreditatie live webinar 

Het op donderdag 27 januari 2022 gehouden live webinar is met 1 punt geaccrediteerd door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) onder ID-nummer 451968.

Producent

Dit webinar is een onafhankelijke productie van BPM Medica, uitgever van De Oogarts.

Contact

Heeft u vragen over of naar aanleiding van het webinar? Mail dan naar helpdesk@deoogarts.nl.

Sponsors

De inhoud van dit webinar is onafhankelijk tot stand gekomen. Het webinar is financieel mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Santen en sponsors Bausch + Lomb, Johnson & Johnson en Rockmed. 

Santen Pharmaceutical is 130 jaar geleden in Japan opgericht en behoort tot de meest toonaangevende oogheelkundige farmaceutische ondernemingen ter wereld. Santen is marktleider op het gebied van de oogheelkunde in Japan en sinds 1994 op de Europese markt actief. In Nederland is Santen toonaangevend op het gebied van de behandeling van glaucoom en droge ogensyndroom. De missie van Santen is om de patiënt centraal te stellen in de ontwikkeling van haar producten en in de ondersteunende services die Santen biedt en ondersteunt.