Overzicht

Individuele kwaliteitsvisitatie

  • 26 april 2024
  • NOG

Het NOG heeft een individuele visitatie ontwikkeld voor waarnemers of andere oogartsen die niet kunnen deelnemen aan een reguliere kwaliteitsvisitatie van een vakgroep, maar dit wel nodig hebben voor hun herregistratie. Deze visitatiedag vindt plaats op dinsdag 8 oktober 2024. Voor meer informatie of om aan te melden kunt u mailen naar visitatie@oogheelkunde.org.