Overzicht

Bedankt voor jullie deelname aan de loopbaanmonitor!

  • 26 april 2024
  • NOG

Begin dit jaar werd de capaciteitsenquête 2024 uitgevraagd via de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten. 255 oogartsen en 125 aiossen hebben de enquête ingevuld. Daarmee is de respons voldoende om betrouwbare conclusies te kunnen trekken voor de oogheelkunde. De algemene resultaten worden zo snel mogelijk na analyse bekendgemaakt door de Federatie Medisch Specialisten. Over de oogheelkunde-specifieke uitkomsten wordt u via de NOG-nieuwsbrief geïnformeerd.