Overzicht

Slechte visus en valrisico

  • 23 februari 2024

Een Engelse cohortstudie onder 3,5 miljoen volwassenen wijst uit dat mensen met cataract, leeftijdsgebonden maculadegeneratie en/of glaucoom een verhoogd risico hebben op vallen en fracturen. De onderzoekers geven aan dat deze patiënten gebaat zijn bij beter advies over valpreventie en verwijzing naar betreffende instanties.

Bron: JAMA Ophtalmology, 28 december 2023