Overzicht

NWO Zwaartekracht-subsidie voor Lifelong Vision

  • 26 april 2024

Het ministerie van OCW investeert 22 miljoen euro in het project Lifelong Vision, waarin acht Nederlandse onderzoekinstellingen samenwerken om behandelingen te ontwikkelen tegen blindheid.

Het consortium staat onder leiding van prof. dr. Caroline Klaver (Erasmus MC en Radboudumc). Andere hoofdonderzoekers zijn hoogleraren Rob Collin en Ronald Roepman (Radboudumc), Camiel Boon en Arthur Bergen (Amsterdam UMC) en Clarisa Sánchez (UvA). Onderzocht wordt hoe gentherapie effectiever kan worden door gene editing (CRISPR/Cas). Daarnaast wordt onderzocht hoe een nieuwe retina geprint kan worden met een bio-printer. Ook wordt het mechanisme bestudeerd waarmee zebravissen zelf hun retina repareren, om uit te zoeken of dat ook geïntroduceerd kan worden bij mensen. Met AI wordt onderzocht wie het meest voor deze nieuwe innovatieve behandelingen in aanmerking komen.

Bronnen: Radboudumc / Amsterdam UMC