Overzicht

NOG | Verplichte registratie PROM blijft in 2023

  • 17 april 2023

Afgelopen jaren is binnen het door het ministerie van VWS geïnitieerde programma Uitkomstgerichte zorg geëvalueerd welke uitkomstinformatie bij de cataractoperatie bijdraagt aan leren, verbeteren en samen beslissen. Een van de adviezen die hieruit volgde is dat de huidige indicatoren 3a-3d (de PROM Catquest) een beperkte meerwaarde hebben, omdat onvoldoende wetenschappelijk bewezen is dat deze gebruikt kunnen worden bij de indicatiestelling.
Daarnaast missen essentiële vragen over bijvoorbeeld lichtverstrooiing en kan de PROM niet goed gekoppeld worden aan patiëntkenmerken. Er is helaas niet door alle partijen die betrokken zijn bij de transparantiekalender ingestemd om de PROM-indicatoren uit de set van 2023 te schrappen. Het NOG zal de komende tijd in gesprek gaan met partijen als de Oogvereniging, Patiëntenfederatie Nederland, Zorginstituut Nederland en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, over welke wijzigingen er voor de transparantiekalender van het verslagjaar 2024 wenselijk en mogelijk zijn.