Overzicht

NOG| Stand van zaken lopende richtlijnen

  • 4 juni 2023

Er zijn meerdere richtlijnen in ontwikkeling of in herziening. Hierbij een korte update van de stand van zaken.

• De richtlijnen Prematurenretinopathie en Leeftijdsgebonden maculadegeneratie zijn in concept gereed en zijn ter commentaar voorgelegd aan het NOG en andere betrokken partijen. De komende maanden wordt het commentaar verwerkt en worden de richtlijnen ter autorisatie voorgelegd.
• Voor de richtlijn Diabetische retinopathie wordt de module Screening op diabetische retinopathie momenteel herzien.
• De richtlijn Infectieuze keratitis is in ontwikkeling en zal later dit jaar voor commentaar worden aangeboden.
• Per 1 mei 2023 is de herziening van de richtlijn Uveïtis gestart.
• Het cluster Oog, waar meerdere oogheelkundige richtlijnen onder vallen, zal binnenkort starten met het versneld updaten van in totaal vijf modules binnen 1 jaar. Binnen dit cluster zullen dus geen volledige richtlijnen worden herzien, maar worden een of meerdere modules herzien die het meest urgent zijn om te updaten. Daarnaast is het NOG betrokken bij tien andere clusters waar aanpalende richtlijnen onder vallen.