Overzicht

NOG | Richtlijn Diabetische retinopathie herzien

  • 17 april 2023

De richtlijn Diabetische retinopathie is deels herzien. Er is een submodule toegevoegd over automatische screening voor diabetische retinopathie met behulp van artificiële intelligentie (AI) en een submodule over screening voor diabetische retinopathie bij kinderen. Daarnaast is de module over de behandeling van diabetisch macula-oedeem herzien. Kijk op richtlijnendatabase.nl voor de nieuwste aanbevelingen.