Overzicht

NOG| Regioavonden 2023: belangrijkste bevindingen

  • 4 juni 2023

Tijdens de regioavonden in maart en april 2023 werden onder andere de uitkomsten van de NOG-enquête, het Integraal Zorgakkoord en de betaaltitel optometrie in de eerste lijn besproken. 54 oogartsen bezochten de bijeenkomsten.

Uit de gesprekken bleek dat in alle regio’s initiatieven zijn ontwikkeld om een deel van de oogheelkundige zorg te verplaatsen naar de anderhalve lijn. In sommige regio’s is dat nog wel lastig vanwege een tekort aan optometristen. Verder kwam ter sprake dat de zbc’s in bijna alle regio’s niet meedoen aan de diensten van ziekenhuizen. Zij zijn alleen voor hun eigen patiënten bereikbaar. Het NOG is verzocht om oogartsen uit de zbc’s meer te betrekken bij de dienstenstructuur, mede omdat het aantal spoedpatiënten toeneemt. Het NOG gaat dit bespreken met de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).

Daarnaast zijn ook thema’s besproken als de vergrijzing, de verschuiving van zorg naar zbc’s, digitalisering en artificiële intelligentie. De werkzaamheden van oogartsen zullen hier zeker door veranderen. Dit vraagt om een toekomstverkenning voor de oogheelkundige zorg over 20 jaar. Het NOG kijkt terug op geslaagde avonden en heeft samen met aanwezigen geconstateerd dat het waardevol is om de regiobijeenkomsten jaarlijks te herhalen.