Overzicht

NOG | Biosimilars in de oogheelkunde

  • 4 juni 2023

• De werkgroep Medische retina heeft een oogheelkundig addendum geschreven op het Standpunt Biosimilars van de FMS. In het addendum wordt onder andere aangegeven wanneer en onder welke voorwaarden het gebruik van een biosimilar overwogen kan worden.
• In verband met de komende introducties van drie onlangs door de EMA goedgekeurde biosimilars van ranibizumab, heeft het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) samen met Biosimilars Nederland een factsheet gemaakt over deze drie nieuwe biosimilars.
• In de toolkit Biosimilars op de NOG-website zijn het addendum, de factsheet en een webinar over biosimilars in de oogheelkunde te vinden.