Overzicht

Nieuw onderzoek oogmelanoomincidentie

  • 9 december 2023

Rotterdamse onderzoekers hebben de wereldwijde incidentie van oogmelanoom in kaart gebracht.

Wereldkaart met incidentie aangegeven
Lichtblauw is lage incidentie, donkerblauw is hoge incidentie

Uit het onderzoek bleek dat de incidentie het hoogst is in Noord-Europa en het laagst in Azië en Afrika. Er bleek een correlatie te bestaan tussen oogmelanoomincidentie en de breedtegraad. Over het algemeen is dit in lijn met de trend van afgelopen jaren. Verder bleek dat de onderzoeksresultaten de correlaties ondersteunen tussen oogmelanoom en iriskleur en tussen oogmelanoom en enkel-nucleotide-polymorfie (SNP).

bron: Investigative Ophthalmology & Visual Science