Overzicht

Máxima MC schaalt oogzorg af

  • 26 april 2024

Het Máxima MC biedt alleen nog oogheelkundige zorg aan patiënten die al onder behandeling zijn in het ziekenhuis en die in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis wonen.

Reden hiervoor is het aanhoudend tekort aan oogartsen, waardoor het centrum ook niet verwacht de situatie op de korte termijn te kunnen oplossen. Op de website noemt het ziekenhuis het ‘niet langer medisch verantwoord om een deel van onze patiënten nog langer op de wachtlijst te laten staan’. Patiënten die het betreft zijn vóór 1 april geïnformeerd.

Bron: Máxima MC