Overzicht

Veelgestelde vraag

Mag een oogarts informatie verstrekken aan de optometrist?

  • 24 oktober 2022

Onder collega’s in de oogzorgketen lijkt er soms nog onduidelijkheid te bestaan over het antwoord op de vraag of een oogarts terugkoppeling mag geven aan een optometrist die een patiënt heeft doorverwezen. Het antwoord is relatief eenvoudig: dat mag.

Sinds 1 januari 2021 kunnen optometristen in optiekzaken patiënten direct, zonder tussenkomst van de huisarts, naar de oogarts doorverwijzen. Volgens artsenfederatie KNMG is het toegestaan om als oogarts gegevens te verstrekken aan de optometrist, mits de betreffende optometrist de verwijzer is en mits de patiënt hiervan op de hoogte is (en geen bezwaar heeft gemaakt). De KNMG verwijst hierbij naar paragraaf 1.4 uit de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens.