Overzicht

Capaciteitsraming Nivel

Geen extra opleidingsplekken voor optometristen nodig

  • 24 oktober 2022

De vraag naar optometristen zal de komende 20 jaar in balans zijn met het aantal werkzame optometristen. Dat concludeert onderzoeksinstituut Nivel naar aanleiding van hun capaciteitsraming onder optometristen.

Op dit moment is er 107 fte aan openstaande vacatures voor optometristen in Nederland; dat is ongeveer 10 procent van de huidige capaciteit. Hierdoor lijkt het in eerste instantie alsof er te weinig optometristen worden opgeleid. Maar het aantal optometristen zal netto groeien omdat de beroepsgroep nog vrij jong is en er aankomende jaren dus relatief weinig optometristen met pensioen gaan. Daarnaast is de verwachting dat artificiële intelligentie aankomende tijd een deel van het werk van de optometrist kan overnemen. Uit het rekenmodel van Nivel blijkt daarom dat – ondanks de vergrijzende bevolking, toenemende bijziendheid onder kinderen en de verwachte taakherschikking waarbij optometristen taken van de oogarts overnemen – de opleidingsinstroom binnen de bandbreedten valt voor wat in de toekomst nodig is. De voorwaarde is wel dat de opleiding optometrie voldoende plekken beschikbaar heeft en invult.

Een interview met Nivel-onderzoeker dr. Linda Flinterman over de capaciteitsraming is te vinden op de website van Visus: visus.optometrie.nl.