Overzicht

Eigen cataract-resultaten makkelijker vergelijken met vernieuwd dashboard

  • 8 december 2022

Het dashboard van de cataractregistratie is vernieuwd. De nieuwe online omgeving cataract.dhd.nl bevat informatie over patiëntkenmerken, operatiekenmerken en uitkomsten waarmee oogartsen hun resultaten kunnen spiegelen aan de resultaten van collega’s uit de eigen instelling en aan landelijke resultaten. Resultaten kunnen gespecificeerd worden met behulp van filters, zoals een filter voor leeftijd, visusbeperkende factoren en het type operatie. De data in het dashboard worden wekelijks geüpdatet. Door te reflecteren op de eigen uitkomsten en deze te vergelijken met anderen, kan gericht worden gewerkt aan verdere verbetering van de zorg voor patiënten die een cataractoperatie ondergaan. Daarnaast heeft het NOG een overbruggingsfinanciering van Zorgverzekeraars Nederland gekregen voor deze registratie. De kosten van de registratie komen dus niet meer voor rekening van de leden.