Overzicht

NOG | Cluster Oog stelt zich aan u voor

  • 14 februari 2023
  • NOG

Om patiënten de beste zorg te kunnen geven, is het van belang dat richtlijnen gebaseerd zijn op de laatste wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk. Richtlijnen worden daarom steeds vaker modulair onderhouden, waarbij alleen de nodige onderdelen van de richtlijn worden herzien. Binnen het cluster Oog zijn een substantieel aantal oogheelkundige richtlijnen geclusterd die in de toekomst up-to-date zullen worden gehouden door deze nieuwe werkwijze. De stuurgroep die dit gaat begeleiden wordt gevormd door:
Dr. Marjolijn Bartels (voorzitter)
Dr. Arlette van Sorge
Dr. Nicole Naus
Leo Noordzij

Ook klinisch fysici, klinisch genetici en leden van de Oogvereniging zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep. De stuurgroep roept de expertise in van NOG-leden en andere specialismen die inhoudelijke expertise hebben met betrekking tot een of meerdere modules binnen het cluster. Mail naar nog@oogheelkunde.org als u interesse heeft om te participeren.