Overzicht

Europese studie

Chip onder netvlies laat bijna blinde patiënt vormen herkennen

  • 8 december 2022

Een Nederlandse patiënt met geografische atrofie kan sinds kort met behulp van een speciale bril en een draadloze chip onder het netvlies weer vormen proberen te herkennen. Medewerkers van het Rotterdams Oogheelkundig Instituut trainen hem hierin. De chip is voor het eerst in Nederland geplaatst door netvlieschirurg Koen van Overdam (Oogziekenhuis Rotterdam).

De chip van 2 x 2 millimeter werkt samen met een zakcomputer en een bril met minicamera. De minicamera neemt beelden van de omgeving op en de zakcomputer selecteert de belangrijkste elementen. Vervolgens wordt dit omgezet in infrarood licht en op de chip geprojecteerd. De chip geeft dan elektrische prikkels af aan de nog werkende zenuwcellen in het netvlies. De verwachting is dat eind 2022 genoeg patiënten in de Europese studie geïncludeerd zullen zijn en dat eind 2023 de eerste resultaten bekend zijn.