Overzicht

Betere voorlichting over myopie aan kinderen

  • 23 februari 2024
Foto (kleur) kind oogmeting

Hoe goed is de informatievoorziening voor kinderen met myopie en hun ouders? Om dat te achterhalen, hielden de werkgroep Myopie van de Nederlandse Vereniging van Orthoptisten en de Patiëntengroep Hoge Myopie (onderdeel van Oogvereniging) samen enquêtes onder 49 ouders van kinderen met progressieve myopie en 90 orthoptisten. Daaruit blijkt dat vooral de uitleg aan de kinderen beter kan. Met name het gebruik van een voorbeeld of metafoor maakt daarbij een wezenlijk verschil. Betere informatievoorziening kan verder bestaan uit: eenzelfde folder bij iedere orthoptist, een keuzekaart voor samen beslissen en op leeftijd toegesneden videomateriaal. Bestaande ‘best practices’ kunnen hiervoor een goed uitgangspunt zijn. Met dit materiaal kunnen consulten wellicht korter worden of nuttiger besteed worden. Eén lijn in de behandelprotocollen van ziekenhuizen (versus de huidige verschillen in het al dan niet behandelen met atropine of nachtlenzen) zouden de advisering vereenvoudigen, zeggen orthoptisten. Ruim negentig procent van hen zou zich aanmelden voor een aantekening ‘behandeling progressieve myopie’ als die er zou komen.