DE OOGARTS START MET LIVE WEBINARS

‘Simultane bilaterale cataractchirurgie vraagt om een andere mindset’

  • 2 min.
  • Richtlijn

Op donderdag 27 januari van 20.00 tot 21.15 uur houdt De Oogarts haar eerste live webinar. Bij dit webinar staan verschillende facetten rondom de nieuwe adviezen voor simultaan bilateraal opereren uit de onlangs herziene NOG-richtlijn Cataract centraal.

‘We staan voor een grote omschakeling’, stelt oogarts dr. Marjolijn Bartels. Zij is voorzitter van de NOG-commissie Richtlijnen, lid van de NOG-commissie Kwaliteit, lid van de werkgroep verantwoordelijk voor de recente herziening van de richtlijn Cataract en een van de sprekers tijdens het webinar. Binnen de richtlijnwerkgroep stelde zij met collega’s de module ‘Tijdsbestek tussen twee cataractoperaties’ van de herziene richtlijn op. ‘Simultaan bilateraal opereren is een heel ingrijpende verandering binnen de richtlijn die een andere mindset vereist. Bovendien zitten veel oogartsen nog met vragen. Wat komt er allemaal kijken bij de praktische implementatie? Welke logistieke veranderingen moeten we in het ziekenhuis doorvoeren? Vanwaar de – volgens sommige collega’s – strenge ISBCS-criteria?’ De antwoorden op deze en andere vragen zullen tijdens het webinar aan bod komen en ook de visie vanuit patiënten zal niet ontbreken.

BICAT-NL-studie

Naast Bartels zullen ook oogarts dr. Nic Reus en Anneke Jansen van de Oogvereniging in de studio aanwezig zijn. Arts-onderzoeker Lindsay Spekreijse en oogartsen Rob Simons en dr. Oege Goslings zullen via een video of livestream hun ervaringen met of kennis over bilateraal opereren in het kader van de BICAT-NL-studie toelichten. Bartels: ‘Over de BICAT-NL-studie hebben we al het een en ander gehoord tijdens het NOG-congres van 2021, maar de resultaten van bijvoorbeeld de kosteneffectiviteitsanalyse zijn pas later verschenen.
Daarnaast is het natuurlijk interessant om van de oogartsen die betrokkenen waren bij de BICAT-NL-studie te horen voor welke praktische uitdagingen zij kwamen te staan tijdens de trials en hoe ze daarmee zijn omgegaan. Hoe kun je je houden aan de strenge sterilisatie-eisen? En wat is nodig om aan de eis te voldoen dat materialen van verschillende batches afkomstig moeten zijn voor het linker- en rechteroog, wanneer de operatie op één dag plaatsvindt? Resulteert het in dubbele opslagruimtes, meer uitzoekwerk en veel logistieke implicaties? Of zijn er andere goede oplossingen denkbaar?’

Stem van patiënt

Verder benadrukt Bartels het belang van de stem van de patiënt. ‘Voor ons oogartsen kan het nog wel eens lastig in te schatten zijn wat de kijk van patiënten is en dat geldt ook bij dit onderwerp. Simultaan bilateraal opereren heeft dan wel als voordeel dat het herstelproces en het nadruppelen minder lang duren, maar aan de andere kant is de operatie intensiever en was een klein deel van de patiënten na een enkelzijdige operatie misschien al tevreden geweest met de zichtverbetering. Er is dus een risico op overbehandeling. Samen beslissen is dus ook hierbij van groot belang. Daarom is het goed dat ook de stem van de patiënt vertegenwoordigd wordt tijdens het webinar; dat stimuleert om ook buiten onze “oogartsen- bubbel” te kijken.’

Het belooft in ieder geval een informatieve avond te worden waar naast oogartsen ook orthoptisten, optometristen, physician assistants en oogheelkundig verpleegkundigen welkom zijn. Ga voor inschrijving en meer informatie over het webinar naar deoogarts.nl/webinars.


In 2022 organiseert De Oogarts meer webinars. Bij de webinars staat interactie tussen sprekers en kijkers voorop. Heeft u een suggestie voor een onderwerp? Mail dan de redactie op redactie@deoogarts.nl.


Dr. M.C. Bartels is oogarts in het Deventer Ziekenhuis met subspecialisatie corneapathologie en -chirurgie en refractiechirurgie. Sinds 2020 is ze lid van de redactieraad van het tijdschrift De Oogarts.