Nr 2, juni '20

Voorwoord

Portretfoto (kleur) Nicole Naus-Postema

Nicole Naus-Postema

Ingewikkelde puzzel

COVID-19 zorgt voor grote uitdagingen voor de wachtkamercapaciteit van alle ziekenhuizen, klinieken en centra die oogheelkundige zorg leveren. Alternatieve oplossingen zijn het spreiden van patiënten over de dag, patiënten of begeleiders buiten de locaties laten wachten en avondspreekuren. Meer »

Beroepsuitoefening

Portretfoto (kleur) Jeroen Klevering

TRANSITIE OOGHEELKUNDIGE ZORG IN VERSNELD TEMPO UITVOEREN ‘Uitstellen wordt nu steeds lastiger’

NOG-voorzitter prof. dr. Jeroen Klevering hoopt dat met een versnelde uitvoering van de transitie van oogheelkundige zorg de door de crisis verder gegroeide wachtlijsten kunnen worden weggewerkt. Meer »

Portretfoto (kleur) Jeroen Klevering TRANSITIE OOGHEELKUNDIGE ZORG IN VERSNELD TEMPO UITVOEREN ‘Uitstellen wordt nu steeds lastiger’

NOG-voorzitter prof. dr. Jeroen Klevering hoopt dat met een versnelde uitvoering van de transitie van oogheelkundige zorg de door de crisis verder gegroeide wachtlijsten kunnen worden weggewerkt. Meer »

Portretfoto (kleur) Robert Wisse

‘OPTOMETRISTEN EN ZORG OP AFSTAND KUNNEN OOGARTSEN FLINK ONTLASTEN’ Wachtlijsten te lijf ondanks − of zelfs door? − COVID-19

Het UMC Utrecht gaat wachttijden voor oogheelkundige zorg te lijf met creatieve oplossingen. Dr. Robert Wisse: ‘Het is bitterzoet, maar door COVID-19 vinden we ons vak opnieuw uit en daar kunnen we blijvend van profiteren.’ Meer »

Portretfoto (kleur) Robert Wisse ‘OPTOMETRISTEN EN ZORG OP AFSTAND KUNNEN OOGARTSEN FLINK ONTLASTEN’ Wachtlijsten te lijf ondanks − of zelfs door? − COVID-19

Het UMC Utrecht gaat wachttijden voor oogheelkundige zorg te lijf met creatieve oplossingen. Dr. Robert Wisse: ‘Het is bitterzoet, maar door COVID-19 vinden we ons vak opnieuw uit en daar kunnen we blijvend van profiteren.’ Meer »

Maatschappij

Crisiszorg voor oogheelkundige spoedpatiënten

ERVARINGEN VAN OOGARTSEN MET ACUTE OOGZORG TIJDENS COVID-19-PANDEMIE Crisiszorg voor oogheelkundige spoedpatiënten

Al snel na de COVID-19-uitbraak in Nederland is alle niet-spoedeisende oogzorg stopgezet. Welke behandelingen gingen wel door? En hoe zag de acute oogzorg er in crisistijd uit? Medio april, als de crisis over de top heen lijkt, blikken drie oogartsen terug op hun ervaringen. Meer »

Crisiszorg voor oogheelkundige spoedpatiënten ERVARINGEN VAN OOGARTSEN MET ACUTE OOGZORG TIJDENS COVID-19-PANDEMIE Crisiszorg voor oogheelkundige spoedpatiënten

Al snel na de COVID-19-uitbraak in Nederland is alle niet-spoedeisende oogzorg stopgezet. Welke behandelingen gingen wel door? En hoe zag de acute oogzorg er in crisistijd uit? Medio april, als de crisis over de top heen lijkt, blikken drie oogartsen terug op hun ervaringen. Meer »

Symbolische illustratie (kleur) taakherschikking

OOGARTSEN SPRINGEN TIJDELIJK IN BIJ COVID-19-ZORG ‘Dit leed maak je in de oogheelkunde niet mee’

Direct na de COVID-19-uitbraak sprongen zorgverleners uit verschillende disciplines in om drukbezette collega’s te helpen bij de zorg voor COVID-19-patiënten. Aios oogheelkunde Michiel Kuipers en oogartsen Ton Nguyen en Floor Tukkers waren tijdelijk betrokken bij COVID-19-zorg in ziekenhuizen in Noord-Brabant en Limburg. Meer »

Symbolische illustratie (kleur) taakherschikking OOGARTSEN SPRINGEN TIJDELIJK IN BIJ COVID-19-ZORG ‘Dit leed maak je in de oogheelkunde niet mee’

Direct na de COVID-19-uitbraak sprongen zorgverleners uit verschillende disciplines in om drukbezette collega’s te helpen bij de zorg voor COVID-19-patiënten. Aios oogheelkunde Michiel Kuipers en oogartsen Ton Nguyen en Floor Tukkers waren tijdelijk betrokken bij COVID-19-zorg in ziekenhuizen in Noord-Brabant en Limburg. Meer »

Promotie

Kwartaaloverzicht proefschriften

Een overzicht van dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische oogheelkunde. Meer »

Media en Cultuur

TRACHOOMEPIDEMIE VAN 1860 TOT 1920 IN AMSTERDAM Discussie over oorzaak: onreine lucht of smetstof?

Marjolijn ten Doesschate - Epidemieën zijn in de menselijke geschiedenis geen zeldzaamheid. Maar niet alle epidemieën zijn even bekend. Dat geldt bijvoorbeeld voor de trachoomepidemie die van 1860 tot 1920 woedde onder de armere bevolking van Amsterdam. Meer »

Wetenschap

ALERT BLIJVEN OP BIJZONDERE ZIEKTE-UITINGEN Oogcomplicaties door SARS-CoV-2 vooralsnog beperkt

Oogarts-viroloog dr. Barbara Wensing en arts-microbioloog en klinisch viroloog dr. Jeroen van Kampen geven een overzicht van oogheelkundige aspecten van SARS-CoV-2. Meer »

Richtlijn

PROF. DR. MARGREET VOS BESPREEKT AANDACHTSPUNTEN VOOR OOGHEELKUNDE ‘Optimale COVID-19-richtlijnen groeien door samenwerking’

Prof. dr. Margreet Vos, hoogleraar Zorggerelateerde infecties en een van de samenstellers van de landelijke COVID-19-leidraden, vertelt wat deze leidraden concreet betekenen voor zorgverleners in de oogheelkundige praktijk. Meer »

Portret

EERBETOON AAN CHINESE OOGARTS LI WENLIANG ‘In een gezonde maatschappij moet meer dan één stem klinken’

Op 7 februari 2020 overleed de 33-jarige Chinese oogarts Li Wenliang aan de gevolgen van COVID-19. Hij vergaarde wereldwijde faam als – onbedoelde – klokkenluider voor het nieuwe coronavirus. Meer »