Nr 4, december '20

Voorwoord

Portretfoto (kleur) Nicole Naus-Postema

Nicole Naus-Postema

De oogarts van morgen

Binnen de oogheelkunde – waar we continu werken met vernieuwende apparatuur, producten en medicatie – gaan innovaties soms razendsnel. Waar innovatie soms wel eens wordt geschuwd, omdat er ‘weer iets extra’s’ aankomt en we weer van alles ‘moeten’, komen we zonder innovaties uiteraard nooit een stap verder. Meer »

Patiëntenzorg

Illustratie (kleur) Kaart van Nederland met 4 locaties geïntegreerde oogzorg

ERVARINGEN IN REGIO’S APELDOORN-ZUTPHEN, ROTTERDAM, TWENTE EN UDEN Netwerken moeten wachtlijsten wegwerken

Geïntegreerde oogzorg is volgens NOG, OVN en Oogvereniging dé oplossing voor het wegwerken van wachtlijsten in de oogzorg. Oogartsen betrokken bij netwerken in de regio’s Apeldoorn-Zutphen, Rotterdam, Twente en Uden delen hun ervaringen. Meer »

Illustratie (kleur) Kaart van Nederland met 4 locaties geïntegreerde oogzorg ERVARINGEN IN REGIO’S APELDOORN-ZUTPHEN, ROTTERDAM, TWENTE EN UDEN Netwerken moeten wachtlijsten wegwerken

Geïntegreerde oogzorg is volgens NOG, OVN en Oogvereniging dé oplossing voor het wegwerken van wachtlijsten in de oogzorg. Oogartsen betrokken bij netwerken in de regio’s Apeldoorn-Zutphen, Rotterdam, Twente en Uden delen hun ervaringen. Meer »

Beroepsuitoefening

Foto (kleur) Gescheiden afvalinzameling op de afdeling Oogheelkunde van UMC Utrecht

AAN DE SLAG; HET HOORT BIJ DE ARTSENEED! Vergroening van oogzorg: van kansen tot bedreigingen

Sjoerd Elferink en dr. Redmer van Leeuwen, NOG-vertegenwoordigers in het landelijk netwerk Groene OK, willen alle oogartsen inspireren tot het verminderen van afval en CO2-uitstoot in de oogzorg. Meer »

Foto (kleur) Gescheiden afvalinzameling op de afdeling Oogheelkunde van UMC Utrecht AAN DE SLAG; HET HOORT BIJ DE ARTSENEED! Vergroening van oogzorg: van kansen tot bedreigingen

Sjoerd Elferink en dr. Redmer van Leeuwen, NOG-vertegenwoordigers in het landelijk netwerk Groene OK, willen alle oogartsen inspireren tot het verminderen van afval en CO2-uitstoot in de oogzorg. Meer »

Wetenschap

Foto (kleur) Caroline Klaver

GOEDE AFSPIEGELING VAN DE ‘ECHTE WERELD’ IS ESSENTIEEL Artificiële intelligentie krijgt voet aan de grond in de oogheelkunde

Artificiële intelligentie (AI) maakt het – op papier – mogelijk om glaucoom, diabetische retinopathie of leeftijdsgebonden maculadegeneratie snel en laagdrempelig opsporen. Prof. dr. Caroline Klaver en dr. Hans Lemij vertellen hoe en wijzen ook op de valkuilen. Meer »

Foto (kleur) Caroline Klaver GOEDE AFSPIEGELING VAN DE ‘ECHTE WERELD’ IS ESSENTIEEL Artificiële intelligentie krijgt voet aan de grond in de oogheelkunde

Artificiële intelligentie (AI) maakt het – op papier – mogelijk om glaucoom, diabetische retinopathie of leeftijdsgebonden maculadegeneratie snel en laagdrempelig opsporen. Prof. dr. Caroline Klaver en dr. Hans Lemij vertellen hoe en wijzen ook op de valkuilen. Meer »

Opleiding

FEEDBACK GEVEN OP HET TOTALE FUNCTIONEREN VAN DE AIOS ‘De kennistoets is aan hervorming toe’

Hervorming van de toetsingssystematiek van de opleiding oogheelkunde moet de omslag bewerkstelligen van ‘toetsen van boekenkennis’ naar ‘programmatisch toetsen’ in aansluiting op wat een aios op dat moment in de klinische praktijk ervaart. Meer »

Media en Cultuur

JAN PAMEIJER: OPLEIDER, INSPIRATOR EN INNOVATOR Icoon van een mooi tijdperk

Els Pameijer - Jan Pameijer (1942-2017) was een inspirerende oogarts. In binnen- en buitenland was hij vermaard om zijn didactisch talent en hulpvaardigheid. Vele oogartsen leerden van hem de fijne kneepjes van de phaco-emulsificatie. Els Pameijer, promovenda oogheelkunde, is verre familie van hem en dook in zijn leven. Meer »

4
december '20
jaargang 1

Kwaliteit

PILOT KWALITEITSREGISTRATIE CATARACT OPMAAT VOOR ANDERE NOG-KWALITEITSREGISTRATIES Geautomatiseerde registratie gaat oogarts minder tijd kosten

Voorzitter Anthony Raijmakers van de NOG-commissie Kwaliteitsregistratie en NOG-directeur Corina Moerland vertellen over de pilot met de geautomatiseerde Kwaliteitsregistratie Cataract en de stappen die na de pilotfase zullen worden genomen. Meer »

ONTWIKKELING EN TOEKOMST VAN EUROPESE REGISTRATIES ‘Meer gebruikmaken van registratiedata voor benchmarking’

Ype Henry en dr. Mor Dickman geven hun visies op de ontwikkeling en toekomst van Europese registraties. Ze vinden de harde data eruit waardevol voor benchmarking en kwaliteitsvisitaties. Meer »

Promotie

SEPTEMBER-OKTOBER 2020 Overzicht recente proefschriften

Een overzicht van dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische oogheelkunde. Meer »