Nr 2, juni '21

Voorwoord

Portretfoto (kleur) van Nicole Naus-Postema

Nicole Naus-Postema

Better safe than sorry?

Als oogartsen maken we de hele dag keuzes. Een van die keuzes gaat over het wel of niet gebruiken van perioperatieve antibiotica. Hoewel we binnen de oogheelkunde streven naar uniform werken, is dat met antibioticagebruik best lastig vanwege de doorgaans geringe consensus erover. Meer »

Beleid

Portretfoto (kleur) Niels Crama

MEER ONDERBOUWING NODIG VOOR EENDUIDIG PREVENTIEF GEBRUIK Door antibiotica geen vals gevoel van veiligheid creëren

Over preventief antibioticabeleid binnen de oogheelkunde bestaat in Nederland nog weinig consensus. Wat is hiervan de oorzaak en wat kan daaraan worden gedaan? En wat kan Nederland van andere landen leren? Oogarts Niels Crama, internist­-infectioloog prof. dr. Jan Prins en oogarts dr. Nic Reus delen hun visie. Meer »

Portretfoto (kleur) Niels Crama MEER ONDERBOUWING NODIG VOOR EENDUIDIG PREVENTIEF GEBRUIK Door antibiotica geen vals gevoel van veiligheid creëren

Over preventief antibioticabeleid binnen de oogheelkunde bestaat in Nederland nog weinig consensus. Wat is hiervan de oorzaak en wat kan daaraan worden gedaan? En wat kan Nederland van andere landen leren? Oogarts Niels Crama, internist­-infectioloog prof. dr. Jan Prins en oogarts dr. Nic Reus delen hun visie. Meer »

Wetenschap

Portretfoto (kleur) van Ronald de Keizer

KLEINE KANS OP SSI’S BIJ ORBITALE- EN TRAANWEGINGREPEN Profylactische antibiotica is meestal overbodig

Is het veilig om geen profylactische antibiotica te geven bij orbitale- en traanwegingrepen? Oogarts Ronald de Keizer zocht het uit in twee grote retrospectieve studies. Meer »

Portretfoto (kleur) van Ronald de Keizer KLEINE KANS OP SSI’S BIJ ORBITALE- EN TRAANWEGINGREPEN Profylactische antibiotica is meestal overbodig

Is het veilig om geen profylactische antibiotica te geven bij orbitale- en traanwegingrepen? Oogarts Ronald de Keizer zocht het uit in twee grote retrospectieve studies. Meer »

Flowchart (kleur) toegepaste WST11/NIR-CXL-procedure

VERFIJNING VAN PROCEDURE MOET HUIDIGE NADELEN EN BEPERKINGEN OMZEILEN Cross-linking potentieel nieuwe behandeling bij infectieuze keratitis

Corneale collageen cross-linking is oorspronkelijk ontwikkeld als behandeling bij keratoconus. De techniek heeft ook een antimicrobieel effect en is daardoor mogelijk in te zetten bij infectieuze keratitis. Meer »

Flowchart (kleur) toegepaste WST11/NIR-CXL-procedure VERFIJNING VAN PROCEDURE MOET HUIDIGE NADELEN EN BEPERKINGEN OMZEILEN Cross-linking potentieel nieuwe behandeling bij infectieuze keratitis

Corneale collageen cross-linking is oorspronkelijk ontwikkeld als behandeling bij keratoconus. De techniek heeft ook een antimicrobieel effect en is daardoor mogelijk in te zetten bij infectieuze keratitis. Meer »

Portretfoto (kleur) Annelie Bleeker

MULTICENTERSTUDIE MOET NOODZAAK VAN ANTIBIOTICA BIJ VITRECTOMIE BEPALEN ‘We hopen op consensus over antibioticagebruik rond netvliesoperaties’

De NOG-werkgroep Vitreoretinale Chirurgie verdiept zich in een voorstel voor een grootschalige studie naar antibioticagebruik bij netvliesoperaties, gepresenteerd door aankomend netvlieschirurgen Annelie Bleeker (foto) en Renze Gans. De uitkomsten moeten uiteindelijk leiden tot consensus op dit gebied. Meer »

Portretfoto (kleur) Annelie Bleeker MULTICENTERSTUDIE MOET NOODZAAK VAN ANTIBIOTICA BIJ VITRECTOMIE BEPALEN ‘We hopen op consensus over antibioticagebruik rond netvliesoperaties’

De NOG-werkgroep Vitreoretinale Chirurgie verdiept zich in een voorstel voor een grootschalige studie naar antibioticagebruik bij netvliesoperaties, gepresenteerd door aankomend netvlieschirurgen Annelie Bleeker (foto) en Renze Gans. De uitkomsten moeten uiteindelijk leiden tot consensus op dit gebied. Meer »

Illustratie (kleur) van het oog

MEER ONDERZOEK NODIG NAAR MEERWAARDE VAN NIEUWE METHODEN EN IMPLANTATEN Minimaal-invasieve glaucoom­chirurgie: bezint eer gij begint!

Onder de noemer ‘minimaal-invasieve glaucoom­chirurgie’ zijn er de afgelopen jaren diverse innovatieve methoden en implantaten op de markt gekomen. In hoeverre deze (kosten)effectiever zijn dan de klassieke vormen van glaucoomchirurgie is nog niet duidelijk. Meer »

Illustratie (kleur) van het oog MEER ONDERZOEK NODIG NAAR MEERWAARDE VAN NIEUWE METHODEN EN IMPLANTATEN Minimaal-invasieve glaucoom­chirurgie: bezint eer gij begint!

Onder de noemer ‘minimaal-invasieve glaucoom­chirurgie’ zijn er de afgelopen jaren diverse innovatieve methoden en implantaten op de markt gekomen. In hoeverre deze (kosten)effectiever zijn dan de klassieke vormen van glaucoomchirurgie is nog niet duidelijk. Meer »

Afbeelding (kleur) opslag van patiëntenmateriaal

OP WEG NAAR EEN LANDELIJKE CORNEABIOBANK ‘We moeten onze krachten bundelen om tot betekenisvolle resultaten te komen’

Met het RD5000-consortium als lichtend voorbeeld realiseerden vier centra in verschillende delen van het land afzonderlijke initiatieven voor een corneabiobank. Een landelijke samenwerking hangt in de lucht. Meer »

Afbeelding (kleur) opslag van patiëntenmateriaal OP WEG NAAR EEN LANDELIJKE CORNEABIOBANK ‘We moeten onze krachten bundelen om tot betekenisvolle resultaten te komen’

Met het RD5000-consortium als lichtend voorbeeld realiseerden vier centra in verschillende delen van het land afzonderlijke initiatieven voor een corneabiobank. Een landelijke samenwerking hangt in de lucht. Meer »

Nieuws

OFFICIER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU Koninklijke onderscheiding voor prof. dr. Jan Keunen

Locoburgemeester van Nijmegen Harriët Tiemens ­verraste prof. dr. Jan Keunen na afloop van zijn afscheidscollege op 4 juni 2021 met een koninklijke onderscheiding. Meer »

NIEUW BELEID Consulteren van oogarts bij hypertensief spoedgeval

Het beleid bij een hypertensief spoedgeval, waaronder het consulteren van de oogarts, is aangepast. De nieuwe aanbevelingen zijn opgenomen in de geactualiseerde richtlijn. Meer »

PRIX GALIEN PHARMACEUTICAL AWARD 2021 Voretigene neparvovec meest innovatieve geneesmiddel

De Prix Galien Pharmaceutical Award 2021 is toegekend aan voretigene neparvovec. Een onafhankelijke wetenschappelijke jury kent de award jaarlijks toe aan het meest innovatieve en/of betekenisvolle geneesmiddel voor humaan gebruik. Meer »

De Oogarts start met webinars

Na de zomer zal De Oogarts gaan voorzien in een structureel aanbod van redactioneel onafhankelijke webinars. Meer »

‘Patiënten met cilinderafwijking hebben baat bij torische IOL’

Met een monofocale torische kunstlens die hun cilinderafwijking corrigeert, zijn mensen met astigmatisme minder afhankelijk van een bril voor in de verte en in het geval van TECNIS Eyhance ook op de middellange afstand. Oogarts dr. Nic Reus heeft positieve ervaringen met de TECNIS Eyhance Toric II en vindt deze intra-oculaire lens (IOL) een mooie aanvulling op het bestaande assortiment.

Meer »

Promotie

NOVEMBER 2020 - MEI 2021 Overzicht recente proefschriften

Een overzicht van dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische oogheelkunde. Meer »

Richtlijn

CEFUROXIM STANDAARD GEBRUIKEN Vernieuwd richtlijnadvies over antibioticagebruik bij cataractoperaties

Preventieve intracamerale toepassing van cefuroxim verkleint de kans op postoperatieve endoftalmitis na een cataractoperatie. De toepassing van dit antibioticum zal een plaats krijgen in de eerstkomende update van de NOG-richtlijn Cataract. Meer »

ANTIBIOTICAGEBRUIK BIJ INFECTIEUZE KERATITIS Toenemend aantal infectieuze keratitiden vraagt om richtlijn

Eerst een kweek maken of direct starten met antibiotica? Een nog te ontwikkelen NOG-richtlijn voor het beleid bij infectieuze keratitis moet belangrijke kennishiaten opvullen. Meer »

Media en Cultuur

MEER DAN 80 JAAR HOORNVLIESTRANSPLANTATIE IN NEDERLAND Van spoedoperatie naar planbare chirurgie

Hennie Völker-Dieben - Prof. dr. Hennie Völker-Dieben wijdde haar carrière aan het uitvoeren en verbeteren van hoornvliestransplantaties. Ze kende de mensen van het eerste uur, zoals dr. August Deutman, die in 1939 de allereerste hoornvliestransplantatie in Nederland uitvoerde. Meer »