MACULAZORG EFFICIËNTER ORGANISEREN

Oplossingen voor toenemend aantal IVI’s

  • 6 min.
  • Patiëntenzorg

Door de vergrijzende bevolking en de toegenomen levensverwachting neemt het aantal patiënten met leeftijdsgeboden maculadegeneratie (LMD) sterk toe. Daarmee stijgt ook het jaarlijkse aantal intravitreale injecties (IVI’s). Hoe zorgen we dat we aankomende jaren aan de vraag naar IVI’s kunnen blijven voldoen zonder andere oogzorg te verdringen? En zijn er nog verbeteringen of besparingen mogelijk? Hoogleraren Hans Vingerling en Carel Hoyng delen hun kijk hierop.

Grafiek (kleur) toenemend aantal IVI's
Beeld: NZa - openisdata.nl

Volgens cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werden er in 2012 in totaal 102.208 IVI’s gezet in Nederland. In 2020 waren het er 419.704, ruim vier keer zoveel. Het grootste deel van de IVI’s gebeurt bij patiënten met LMD. ‘Vooral de perifere oogarts zal merken dat het aantal patiënten voor deze behandeling op de polikliniek toeneemt’, zegt prof. dr. Hans Vingerling, oogarts in het Erasmus MC.

‘Toen anti-VEGF rond 2005 op de markt kwam, ontvingen veel patiënten deze behandeling in een academisch ziekenhuis. Later hebben de perifere ziekenhuizen dat grotendeels overgenomen. Nu zien wij vooral de complexere gevallen, zoals patiënten bij wie bevacizumab niet aanslaat.’

Controletijden rekken

Vingerling vraagt zich weleens af of in de toekomst alle patiënten nog zoals nu behandeld kunnen worden. ‘Als er door de vergrijzing nog veel patiënten bijkomen en het aantal oogartsen gelijk blijft, gaat dat niet lukken. We zouden in een situatie kunnen komen waarin we keuzes moeten

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?