HOOFDREDACTEUR BLIKT TERUG OP EERSTE WEBINAR

Meer synergie en interactie

  • 1 min.
  • Richtlijn

Hoe kijkt hoofdredacteur dr. Nicole Naus terug op het eerste live webinar van De Oogarts? En hoe ziet ze de nabije toekomst?

‘Simultane bilaterale cataractchirurgie is een heel actueel onderwerp waar veel oogartsen mee te maken krijgen. De overgang van unilaterale- naar gelijktijdige tweezijdige cataractchirurgie is niet eenvoudig. Fijn om dan van collega’s met kennis van zaken te horen hoe je dat in goede banen kunt leiden. Verder is het mooi om tijdens het webinar vanuit patiëntperspectief input te krijgen; wat is voor patiënten belangrijk bij het overwegen van de simultane bilaterale cataractoperatie? Elke spreker belichtte specifieke aspecten van het onderwerp vanuit zijn of haar eigen blikveld. Daarnaast draagt het webinar eraan bij dat je als deelnemer bij vragen tijdens of na het webinar laagdrempelig contact met sprekers kunt opnemen. Het zorgt ervoor dat de lijntjes kort zijn.'
De Oogarts is bezig met het plannen van nieuwe webinars in 2022 en 2023. Daarbij streeft de redactie naar interactie met lezers en naar synergie tussen tijdschrift en webinars. ‘Webinars zijn heel geschikt om bijvoorbeeld herzieningen van richtlijnen en innovaties gericht onder de aandacht te brengen. Bij dergelijke onderwerpen heeft het meerwaarde om informatie via verschillende wegen aan te bieden, zodat de informatie beter beklijft en collega’s vragen kunnen stellen. Dus niet alleen eenrichtingsverkeer met een publicatie op een website of een artikel in een tijdschrift. Het ene medium kan het andere heel goed aanvullen en versterken.’


Wilt u als eerste op de hoogte zijn van komende webinars? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van De Oogarts via deoogarts.nl/nieuwsbrief.


Ondemand-webinar

De ondemand-versie van het webinar Simultane bilaterale cataractchirurgie: van richtlijn naar praktijk kunt u nu volgen. Ga voor inschrijving naar deoogarts.nl/webinars. Deelname is kosteloos. Ook de ondemand-versie is door het NOG geaccrediteerd met 1 punt.