WEBINAR DE OOGARTS NU ON DEMAND TE VOLGEN

Handvatten voor implementatie van ISBCS

 • 2 min.
 • Richtlijn

Eerder dit jaar hield De Oogarts naar aanleiding van de herziene NOG-richtlijn Cataract een live webinar over verschillende facetten van simultane bilaterale cataractchirurgie (ISBCS). Goed nieuws voor oogartsen die het live webinar niet konden volgen: een geaccrediteerde versie is nu terug te kijken.

Foto (kleur) still webinar De Oogarts

‘Twee ogen direct na elkaar opereren was tot nu toe altijd een strikte no-goarea. Dat zal wennen zijn’, aldus reageerde Bert van der Pol, voorzitter van de richtlijnwerkgroep, afgelopen december in De Oogarts. De recent herziene NOG-richtlijn adviseert om ISBCS te overwegen bij hiervoor geschikte patiënten in afwezigheid van complicatieverhogende oculaire comorbiditeit. Om oogartsen handvatten voor implementatie aan te reiken, hield De Oogarts een webinar over de praktische aspecten die niet in de herziene richtlijn staan. Het live webinar werd door een groot aantal oogartsen gevolgd en door de deelnemers hoog gewaardeerd.

Richtlijnherziening

Dr. Marjolijn Bartels besprak tijdens het webinar de wijze waarop de richtlijnherziening tot stand kwam en welke discussiepunten daarbij op tafel kwamen. Aansluitend ging adviseur Anneke Jansen-Molenaar van de Oogvereniging in op de meerwaarde van het betrekken van het patiëntperspectief bij het opstellen en reviseren van richtlijnen.

ISBCS versus DSBCS

Lindsay Spekreijse en Rob Simons belichtten vervolgens de uitkomsten van de BICAT-NL-studie. Spekreijse besprak de effectiviteit en veiligheid van ISBCS in vergelijking met dezelfde operatie met een tussentijdse periode van minimaal 2 weken (DSBCS). Ook zette ze de uitkomsten van de studie, die beschikbaar kwamen nadat de richtlijn was herzien, af tegen de aanbevelingen van de richtlijn.
In de BICAT-NL-studie analyseerden de onderzoekers ook de kosteneffectiviteit van ISBCS versus DSBCS. Simons legde tijdens het webinar uit hoe zo’n vergelijking eruitziet en wat de financiële consequenties van de implementatie van ISBCS in Nederland zijn.

Internationaal perspectief

Dr. Nic Reus schetste vervolgens het internationale perspectief. Hij liet zien dat er tussen Europese landen grote verschillen zijn in de mate van het toepassen van ISBCS. Verder stipte hij het heikele punt van de vergoeding aan: mag of moet de vergoeding voor ISBCS lager zijn dan die van DSBCS? Het verlagen van de vergoeding blijkt in veel landen de implementatie van ISBCS tegen te werken.

Persoonlijke ervaringen

Dr. Oege Goslings vertelde daarna over zijn persoonlijke ervaringen met ISBCS en over de ervaringen van zijn patiënten. Ook ging hij in op de praktische zaken waarmee je zowel in de kliniek als bij de nazorg rekening moet houden. Zijn tip voor collega’s: ‘Just do it! En ga kijken bij collega’s die ISBCS al langer uitvoeren.’

Praktische aandachtspunten

In de afsluitende discussie, waarbij de sprekers uiteenlopende vragen van kijkers beantwoordden, passeerden nog tal van praktische aandachtspunten de revue. Dit betrof onder meer het belang van gedeelde besluitvorming, de aandachtspunten voor de logistiek en de afstemming in de vakgroep rondom de invoering van ISCBS.

Ondemand-versie

De ondemand-versie van het webinar Simultane bilaterale cataractchirurgie: van richtlijn naar praktijk kunt u direct volgen. Ga voor inschrijving naar deoogarts.nl/webinars. Deelname is kosteloos. Ook de ondemand-versie is door het NOG geaccrediteerd met 1 punt.


Aandachtspunten voor implementatie ISBCS

Coördinatie en overleg

 • Bij implementatie zijn veel interne en externe partijen betrokken
 • Wijs een betrokken projectleider aan
 • Overleg regelmatig met alle betrokkenen
 • Ga stap voor stap
 • Continu proces: evalueer regelmatig en stuur bij waar nodig

Implementatie: techniek en logistiek

 • Aparte batchnummers
 • Opslag
 • Voorbereiding van operaties
 • Logistiek tijdens en na operaties
 • Elektronisch patiëntendossierImplementatie: medisch

 • Afstemming binnen vakgroep over patiëntselectie
 • Afstemming over uitvoering van ISBCS
 • Afstemming over opleiding